Pagina web a Societăţii Ecologiste din Maramureş.

1. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE

Societatea Ecologistă din Maramureş, Organizaţie Neguvernamentală - ONG -, înfiinţată în anul 1991, în baza sentinţei civile Nr. 85 din 21 noiembrie 1991, înscrisă în Registrul special privitor la persoanele juridice, la Judecatoria Baia Mare -Judeţul Maramureş- România.

Scopul Societăţii Ecologiste din Maramureş: Societatea Ecologistă, este o formă de acţiune socială cu caracter independent, umanist, pacifist, apolitic, având drept scop: protecţia şi apărarea drepturilor omului, culturii, libertatea cultelor şi naţionalităţilor, precum şi conservarea naturii şi a monumentelor de orice fel, limitând şi eliminând treptat efectele dăunatoare asupra omului şi a mediului, în vederea restabilirii echilibrului natural. Societatea Ecologistă, este o organizaţie cu caracter permanent, care urmăreşte implementarea principiilor ecologice în domeniul social, spiritual, economic, ştiinţific, cultural, sportiv şi de turism, sub semnul adevărului, credinţei, binelui, înţelegerii, frumosului şi speranţei, pentru găsirea unor alternative ecologice viabile la soluţionarea problemelor globale ale mediului şi societăţii, (articolul 2 din statut)

Obiectivele Societăţii Ecologiste din Maramureş:
 • • unirea tuturor organizaţiilor şi organismelor ce întreţin relaţii OM - MEDIU, în cadrul acestei societăţi, de a cunoaşte şi ocroti natura şi mediul înconjurător;
 • • educarea omului prin participare directă la acţiuni, în spiritul articolului 2 din statut;
 • • întreţinerea de relaţii cu organizaţii similare din ţară şi străinatate;
 • • inventarierea surselor de poluare, limitarea acestora şi eliminarea treptată a lor prin toate soluţiile tehnice posibile, pentru sănătatea oamenilor şi a generaţiilor viitoare;
 • • informarea în permanenţă a populaţiei asupra gradului de poluare de orice fel;
 • • organizarea unei reţele de formaţii de tineri sau cluburi, în învăţământul preuniversitar sau universitar, în spiritul respectului faţă de om - natură şi Dumnezeu;
 • • organizarea de simpozioane, concursuri, expoziţii şi alte activitati, pe teme eclogice de protecţie a florei şi faunei, a folclorului şi obiceiurilor tradiţionale din Maramureş.

2. ORGANIZAREA - CLUBURI ŞI MEMBRI-

Societatea Ecologistă din Maramureş are în componenţa sa:
 • • Nucleul central al Societăţii, format din specialişti în: geografie, geologie, hidrologie, topografie, biologie, botanică, zoologie, silvicultură, construcţii, ştiinţe economice, statistico şi altele;
 • • „Clubul ECOSPORT-BAIA MARE”, Maramureş - România. Preşedinte Adrian Rusu
 • • „Clubul ECOSPORT-ŢIBLES, TÂRGU LĂPUŞ”, Maramureş,România. Preşedinte Viorel Coroianu
 • • „Clubul ECOART, BAIA MARE”, Liceul de Artă Baia Mare, Maramureş, România. Preşedinte profesor Gheorghe Crăciun;
 • • „Clubul Ecologist Aurel Vlaicu” Arta Baia Mare, Maramureş, România. Preşedinte profesor Susana Schiopu, Grupul Şcolar Aurel Vlaicu str.Gheorghe Marinescu nr.1;
 • • „Clubul Eco Floare d Colt, BAIA MARE”, Maramureş- România. Preşedinte profesor Luminiţa Tinc, Grupul Şcolar Gheorghe Lazăr, str. Victor Babeş nr. 64 B;
 • • “Clubul AEROBIC FEMINA”, BAIA MARE, Maramureş- România. Preşedinte Clara Pop.

3.REALIZĂRI

Activităţile Societăţii Ecologiste din Maramureş, sunt axate în special pe probleme de protecţia mediului înconjurător şi de educatie ecologică, cele mai importante acţiuni intreprinse sunt:

Organizarea anuală de acţiuni legate de "ZIUA PĂMÂNTULUI-22 APRILIE", începând cu anul 1992, în colaborare cu Prefectura şi Consiliul Judeţean Maramureş, ONG-uri de mediu din Maramureş, Direcţia Silvică Baia Mare, Agenţia de Protecţie a Mediului, Sistemul de Gospodărie a Apelor Baia Mare şi Direcţia Judeţeană de Tineret şi Sport, în cadrul acestor acţiuni, se realizază:

 • • plantări de arbori în cadrul " LUNA PĂDURII", cu tineri de la diferite şcoli preuniversitare, universităţi, ONG-uri şi Cluburi de tineret;
 • • expuneri pe teme de protecţie a mediului şi ocrotirea naturii, vizionări de diapozitive, filme video realizate de ONG-uri şi cluburi, expoziţii de fotografii, afişe şi desene pe teme ecologice, în special de combatere a poluării;
 • • tipărirea şi distribuirea de pliante, afişe, autocolante şi alte materiale vizuale; Activităţile se desfaşoară în perioada 15 martie - 30 aprilie şi se încheie cu un simpozion la nivelul Judeţului Maramureş, la care participă reprezentanţii: Prefecturii, a Consiliului Judeţean, ai universităţilor, liceelor, ONG-urilor, instituţilor de profil privind protecţia mediului, invitaţi de peste hotare, mass-media şi populaţia.

Aceste acţiuni, sunt mediatizate de către mass-media locală şi natională, pe durata acţiuni.

Societatea Ecologistă din Maramureş, este membră a REŢELEI ZIUA PAMÂNTULUI - EARTH DAY NETWORK - USA

Organizarea anuală de simpozioane de ZIUA MONDIALĂ A MEDIULUI 5-7 IUNIE, împreună cu Prefectura şi Consiliul Judeţean Maramureş, Agenţia de Protecţie a Mediului, ONG-uri şi alte instituţii. La aceste simpozioane participă şi invitaţi din Ungaria, Polonia, Slovacia şi Ukraina.

Organizarea anuală de TABERE DE EDUCAŢIE ECOLOGICĂ ŞI ECOLOGIZARE A ARIILOR PROTEJATE, cu participarea membrilor din cluburile Societăţii şi invitaţi din ONG-uri din ţară şi străinătate (HU,SK,PL,GB şi UA). Prin aceste tabere, participanţii ( elevi, studenţi), au stabilit relaţii de prietenie şi colaborare, în dezvoltarea durabila, între diferite nationalităţi. Au fost realizate studii de cunoaştere a florei şi faunei din Carpaţii Orientali. Membri cluburilor Societăţii, au partcipat la diferite tabere naţionale şi internaţionale (HU,PL,SK,UA).

"TISA SUPERIOARĂ, ZONA DE IMPORTANŢĂ INTERNAŢIONALĂ ÎN PROTECŢIA BIODIVERSITĂŢII", proiect finanţat de REC- Oficiul Local Român-. S-a tipărit o broşură având 48 pagini, care constituie BAZA DE DATE, al Râului Tisa de pe teritoriul Românei, după metodologia stabilită la Conferinţa de la Montreux Switzerland-1990, privind aplicarea Convenţiei de la RAMSAR, a zonelor umede. A fost organizat în 5-7 iunie 1997, un simpozion internaţional cu participarearea reprezentanţilor ONG-urilor din Ungaria, Slovacia, Ukraina şi România, la care s-au evidenţiat valorile naturale, starea ecologică, valorile culturale şi altele, din arealul Tisei Superioare.

"Acţiuni PENTRU DEZVOLTAREA TURISMULUI ECOLOGIC MONTAN PRIVAT, ÎN JUDEŢUL MARAMUREŞ" proiect finanţat prin Programul Phare, prin Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile - FDSC - ROMÂNIA, în perioada 1997-1998. S-au întocmit documentaţii de autorizare de către Oficiul de Autorizare şi Control al Turismului, pentru un număr de 78 de gospodării din mediul rural, de a fi pensiuni sau ferme agroturistice.

Au fost tipărite şi distribuite:

 • • Ghidul de comportament pentru personalul din activitatea de turism ecologic montan, rural privat;
 • • Catalogul locuinţelor care practică turismul ecologic rural privat, în Judeţul Maramureş. Catalogul are 44 de pagini, prin care se evidenţiază facilităţile pe care le oferă cele 78 pensiuni sau ferme agroturistice.

"FORUMUL JUDEŢEAN AL ONG-URILOR DIN MARAMUREŞ" organizat în 5-7 iunie 1998 în parteneriat cu Consiliul Judeţean Maramureş, proiect finanţat de Programul Phare, prin FDSC- România. Au participat reprezentanţi ai autorităţilor judeţene şi regionale, ONG-urile din: Maramureş, Suceava, Botoşani,-România-; Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmar-Bereg din Ungaria; Zakarpatica- Ivano Frankivsk şi Cernăuţi din Ukraina. S-a tipărit o broşură de 52 pagini şi s-a discutat probleme privind relaţiile între ONG-urile din Regiunea Euro Carpaţi, Programul Phare-Credo şi altele.

Colaborarea la întocmirea lucrării: "VALEA TISEI SUPERIOARE (The Upper Tisa Valley)", privind programul de aplicare a Convenţiei Ramsar, de către: Ungaria, România, Slovacia şi Ukraina. Lucrare editată de Tisza Klub-Szolnok,Ungaria şi Liga Pro Europa Târgu Mures, România. Lucrarea în limba engleză are 502 pagini.

"Acţiuni PENTRU CREAREA REZERVAŢIEI TRANS-FRONTALIERĂ ROMANA-UCRAINIANĂ A BIOSFEREI ÎN MUNŢII MARAMUREŞULUI". Proiectul s-a realizat în parteneriat cu Agenţia Carpatică de Dezvoltare Regională- Rakhiv Ukraina, Consiliul Judeţean Maramureş, Direcţia Silvică Baia Mare, Academia Română şi Ministerul Apelor Pădurilor şi Protecţiei Mediului. Finanţarea proiectului a fost asigurată de UE prin Programul Phare Credo, în 1997-2000.

În cadrul acestei acţiuni au fost intreprinse cercetări şi studii geomorfologice, orohidrografice, climatice, floristice, silvice, faunistice, ecologice, socio-economice, în spiritul Strategiei de la SEVILLIA, privind funcţiile de conservare, dezvoltare şi suport logistic, pentru o viitoare rezervaţie a biosferei.

Prin acest proiect s-au stabilit un număr de şapte nuclee - zone centrale - cu specificitatea lor caracteristic geologică, floristică, faunistică şi de reconstructie ecologică, totalizând o suprafaţă de 7411 hectare şi cuprind : suprafeţe acoperite cu vegetaţie forestieră (păduri din grupa II-a de protecţie), goluri alpine, păşuni şi terenuri degradate. Nucleele sunt următoarele:

 • • Nucleul faunistic "NACLADOVATI",în prelungirea rezervaţiei biosferei KUZIYSKI din Ukraina, în suprafaţă de 243 ha.
 • • Nucleul geologic, faunistic şi floristic "ZASLAU-RUNC-HLUBOCHI", în defileul râului Vişeu şi pârâul Bistra în suprafaţă de 795 ha.
 • • Nucleul floristic şi faunistic "SERBAN-POP IVAN-HUTUTEANCA-TOMNATIC-SEHLEANU", limitrof cu rezervaţia biosferei MARAMOROSKIY din Ukraina, în suprafata de 1810 ha.
 • • Nucleul geologic, floristic, faunistic şi reconstrucţie ecologică "FARCAU-VINDEREL-MIHAILEC-PETRICEAUA-CÂRLIGATURA" în suprafaţă de 1920 ha.
 • • Nucleul geologic, floristic, şi faunistic "PIATRA SOCOLAULUI" în suprafaţă de 613 ha.
 • • Nucleul floristic şi faunistic "LUDESCU-BOSOTIN-BUDESCU" în suprafaţă de 1100 ha.
 • • Nucleul floristic şi faunistic "LUTOASA-PIETROSU BARDAU-PECEALU-BAIŢA" în suprafaţă de 930 ha.

Rezultatele au fost prezentate la întâlnirile cu invitaţi experţi din ţară şi străinătate de la Academia Română, Domnii academicieni Nicolae Boşcaiu şi Dan Munteanu, de la Academia Ucraineană, Domnii academicieni Stephan Stoyko, Fider Hamor, Oleg Adamenco şi Iuri Ciorubei, de la Centrul European pentru Conservarea Naturii domnul Vegh Mihai şi de la Tisza Club Szolnok, Ungaria domnul Joszef Hamar.

Au participat de asemenea doamna Adriana Baz, director MAPPM-Romania domnul Cristian Stoiculescu, expert la Institutul de Cercetari şi Amenajări silvice Bucureşti.

Academia Româna şi Academia Ucrainei au dat avize favorabile de a se înfiinţa “Rezervaţia Biosferei Munţii Maramureşului”.

În cadrul acestui proiect, s-au desfăşurat activităţi de educaţie ecolgică, prin tipărirea a: 1500 de bucăţi pliante şi 1500 bucăţi afişe cu tematică ecologică, de- asemenea a fost editată într-un tiraj de 1500 bucăţi carte: "Munţii Maramureşului- Baza de date privind fundamentarea înfiinţării rezervaţiei biosferei", în limba română, engleza şi ucrainiană, conţinând 320 pagini, 24 pagini foto-color şi 5 hărţi.

Lucrarea “Baza de date privind fundamentarea înfiinţării Rezervaţiei Biosferei Munţii Maramureşului” a fost prezentată în noiembrie 2000 la Baia Mare în prezenţa unui numeros public în sala Prefecturii a Judeţului Maramues. De asemenea a fost prezentată în iunie 2001 la Lviv, Academia Natională de Stiinţă a Ucrainei-Institutul de Ecologie Carpaţi şi la Universitatea de Stat Uzbhorod-Facultatea de Biologie-Ucraina.

Societatea Ecologistă din Maramureş a întocmit conform metodologiei UNESCO-MAB de la Sevillia documentaţia de nominalizare a Munţilor Maramureşului ca Rezvaţie a Biosferei şi transmisa UNESCO-MAB Romania, MAPPM, Prefectura Judeţului Maramureş şi Consiliul Judetean Maramureş în iulie 2001.

Documentaţia a rămas în studiu datorită stadiului legislaţiei române în privinţa ariilor protejate fiind ca Legea privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale a florei şi faunei sălbatice a fost promulgată abia la sfârşitul anului, sub nr. 462/2001.

4. PROGRAM DE DEZVOLTARE DURABILĂ

Societatea Ecologistă din Maramureş consideră necesară, aplicarea unei politici ecologiste de DEZVOLTARE DURABILĂ, adică, de a păstra echilibrul între resursă şi consum, respectiv, între CAPITALUL NATURAL şi ACTIVITĂŢILE SOCIO-ECONOMICE, cea ce impune în viitor, o relaţie, strict necesară, de echilibru.

În conceptul de protecţie a mediului înconjurător, acţiunile la care vom contribui în parteneriat cu autorităţile locale, regionale, naţionale şi internaţionale, alături de ONG-rile din CORIDORUL VERDE AL CARPAŢILOR, vor fi:

Colaborarea transfrontalieră privind “PERFECŢIONAREA SISTEMULUI DE CONSERVARE TRANSFRONTALIERĂ VERKHOVYNA-UCRAINA” (Improvement of Transfrontalier Natur in Verkhovyna-Ucraina) – proiect finanţat de UE Program TACIS la care Societatea Ecologistă din Maramureş este parteneră şi Domnul Filip Moisei, preşedintele societăţii este expert în derularea proiectului în perioda 2001-2004. Etapa I 2001-2003 a fost încheiată la 30 iunie 2003 la VERKHOVYNA-UCRAINA prin care s-a stabilit Rezoluţia Primului Forum Transfrontalier Ucrainiano-Român ( Rezolution Cross-border Ukrainian-Romanian ) 28-29 iunie 2003 Verkhovena (în anexă).

“INIŢIATIVA BIODIVERSITATEA ÎN MARAMUREŞ” (Maramureş Biodiversity Initiative)

Acţiunile Societăţi Ecologiste a urmărit realizarea obiectivelor pe termen lung de a crea arii protejate în Muntii Maramureşului, finalizarea acestora pot fi continuate numai daca lucrăm împreuna.

În septembrie 2000 a fost constituit Consorţiul Local Maramureş pentru implementarea acţiunilor de conservare şi managment a diversităţii biologice în Depresiunea Maramureş având urmatoarea componenţă:

 • - Prefectura judeţului Maramureş, Liviu Bechis, prefect;
 • - Consiliul judetean Maramureş, Alexandru Cosma, preşedinte;
 • - Agenţia de protecţie a mediului Baia Mare, Gheorghe Voinescu, inspector sef;
 • - Direcţia Silvică Maramureş, Aurel Filip, director;
 • - Sistemul de Gospodărire a Apelor Maramureş, Iuliu Szekely;
 • - Societatea Ecologistă din Maramureş-ONG, Filip Moisei, preşedinte.

Consorţiul a împuternicit Societatea Ecologistă din Maramureş-ONG ca Agenţie de Execuţie a proiectului ROM/02/G.41.

Obiectivele proiectului:

 • - Conservarea biodiversităţi şi antropobiodiversităţi;
 • - Reconstrucţia ecologică, constituirea perimetrelor de corecţie a torenţilor (model) şi împădurirea terenurilor degradate;
 • - Dezvoltearea activităţilor socio-economice prin valorificarea completă şi complexă a resurselor naturale într-o dezvoltare durabilă;
 • - Dezvoltarea activităţilor de turism şi conservarea peisajului natural;
 • - Educaţie ecologică şi conştientizarea populaţiei.

Legiferarea ariei protejate

Societatea Ecologistă din Maramureş în baza contractului încheiat cu Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare-PNUD-Romania, cu experţii săi şi cu sprijinul Consorţiului a realizat proiectul numărul ROM/02/G.41.

Au fost întocmite documentaţile conform legii nr. 462/2001 în baza căruia s-au obţinut:

 • - HOTĂRÂREA Nr. 27 privind instituirea regimului de arie naturală protejată “Parcul Natural Munţii Maramureşului ”, al Consiliului Judeţean Maramureş din 18.03.2003;
 • - Arialul Parcul Natural Munţii Maramureşului cuprinde o suprafaţă de 148850 ha, fiind încadrat în categoria V-a şi include zece nuclee, zone strict protejate în suprafaţă de 8045 ha alături de 805 ha zone strict protejate prin legea nr. 5/2000. Suprafaţa de 8850 ha este încadrată în categoria I-a;
 • - REFERATUL privind crearea Parcului Natural al Munţii Maramureşului nr.688/08.10.2002 al Academiei Române-Filiala Cluj Napoca a Domnilor Academicieni Nicolae Boscaiu şi Dan Munteanu;
 • - ACORDUL DE PRINCIPIU al Academiei Române-Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii de instituirea ariei protejate Parcul Natural Munţii Maramureşului, nr.8/22.01.2003, în temeiul legilor 137/1995, OUG nr. 236/2000 şi Legea 462/2001;
 • - AVIZUL FAVORABIL de constituire a Parcului Natural al Munţii Maramureşului, în suprafaţă de 148850 ha conform Legii 137/1995 şi Legii 462/2001
 • - DOCUMENTAŢIA conform Legii 462/2001 s-a depus la Ministerul Agriculturii, Apelor, Pădurilor şi Mediului-Directia Coservarea Naturii şi a Diversităţii Biologice care a întocmit Proiectul Hotărârii de Guvern prin care se va aproba Parcul Natural Munţii Maramureşului.

Finanţarea

Consorţiul local “Conservarea Biodiversităţii ”prin Societatea Ecologistă din Maramureş şi expertul internaţional a întocmit proiectul “Maramureş Biodiversity Initiative” care este depus la PNUD-România şi cu sprijinul GEF va fi finanţat în perioada 2004-2007, dacă va fi selectat pentru etapa II-a.

Proiectul prevede crearea condiţiilor de protecţie a biodiversităţii şi dezvoltarea durabilă a activităţilor socio-economice în viitorul parc.

PROGRAME OPERATIONLE ÎN STRATEGIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE A COOPERĂRII TRANSFRONTALIERE ÎN REGIUNEA CARPATICĂ „CARPATHIA, 2003-2005”

Ungaria, Polonia, România, Slovacia şi Ucraina

Regiunea Zakarpathia este promotoarea programului de mai sus la care lucrează în parteneriat administraţiile din judeţele, regiunile ţărilor limitrofe.

Societatea Ecologistă din Maramureş prin domnul Filip Moisei participă ca expert la implementarea capitolului IV “Protecţia Mediului a Naturii şi Dezvoltare Rurală” împreună cu domnul Gherghe Mojolic expert al Consiliului Judeţean Maramureş.

WWF - O EUROPĂ, MAI MULTĂ NATURĂ

Societatea Ecologistă din Maramureş va colabora în parteneriat pentru un studiu de fundamentare a zonei Someş/Tisa din judeţele Maramureş şi Satu Mare privind spaţiul integrat şi managementul apelor care să asigure o dezvoltare durabilă şi o conservare a boidiversităţii şi în special în zonele umede.

"Repopularea Rezervaţiei Pietrosul Rodnei cu Vulturul Bărbos-Gypaetus barbatus" în parteneriat cu Academia Română-filiala Cluj, Societatea Ornitologică Română, Direcţia Silvică Baia Mare şi Consiliul Judeţean Maramureş. Proiect depus în cadrul Programului LIFE-Natura 2000 şi înregistrat sub Nr. RO/007193- proiect care va fi reluat.

"Repopularea cu faună piscicolă, a principalelor râuri din bazinul Tisa Superioară Etapa I-a", proiect în parteneriat cu ONG-uri din Ungaria, Ukraina şi cu Consiliul Judeţean Maramureş şi Direcţia Silvică Baia Mare. Proiectul prevede repopularea afluienţilor râurilor Vişeu şi Tisa, cu puieţi de păstrăvi şi lostriţă. Proiectul fiind motivat de faptul ca ichtiofauna de pe râurile: Novaţ, Vaser. Vişeu, Tisa, a fost grav afectată în urma accidentului ecologic din 10 martie 2000, prin ruperea barajului la Iazul Novaţ Exploatarea Minieră Borşa, cea ce necesită măsuri de refacere a faunei piscicole, s-a solicitat finanţarea proiectului, de la UE prin Centrul de Protecţie a Mediului pentru Europa Centrală şi de Est, Szentendre- Ungaria.

Organizarea acţiunilor "LUNA PĂDURII", "22 APRILIE ZIUA PAMÂNTULUI" în perioada 15 martie -30 aprilie, anual, în parteneriat cu: Direcţia Silvică Baia Mare, Prefectura şi Consiliul Judeţean Maramureş, Universitatea de Nord Baia Mare, Inspectoratul de Protecţie a Mediului, Sistemul de Gospodărire a Apelor Maramureş, Direcţia Judeţeană de Tineret şi Sport Maramureş şi ONG-rile de protecţie a mediului.

Manifestările anuale dedicate "ZILEI MONDIALE A MEDIULUI-5 IUNIE", cuprind: în perioada 10-20 mai, amenajări de trasee turistice în Munţii: Oas-Gutin-Ţibleş-Maramureşului-Rodnei, de către cluburile Societăţii Ecologiste din Maramureş, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Maramureş, Direcţia Judeţeană de Tineret şi Sport Maramureş şi alţii;

-simpozion - ZIUA MONDIALĂ A MEDIULUI 2001 - în 5 iunie, în parteneriat cu Inspectoratul de Protecţia Mediului, Prefectura şi Consiliul Judeţean Maramureş; expoziţie de foto şi desene pe teme ecologice, în perioada 1-8 iunie 2001, cu premierea celor mai bune lucrări.

PROGRAM PRIVIND RECONSTRUCŢIA ECOLOGICĂ A APELOR DIN BAZINELE HIDROGRAFICE: MUREŞ-CRIŞURI-SOMEŞ ŞI TISA SUPERIOARĂ DIN ROMÂNIA ŞI UNGARIA.

• Se propune o colaborare între Guvernele României, Ungariei şi Uniunea Europeană, privind acţiunile minime ce ar trebui intreprinse pentru reconstrucţia ecologică, în spiritul AGENDEI 21- Capitolul 18, în domeniul "Protecţia şi gospodărirea apelor dulci", la care să participe: autorităţile locale, organizaţiile neguvernamentale şi cetăţeni.

• S-a propus Guvernelor participante şi ONG-urilor, de a se constitui în Sistemul Apelor Tisa şi înfiinţarea "INSTITUTULUI TISA", de către: Tisza Klub, Szolnok-Ungaria; Organizaţia Ecologică Tisa Klub, Kanjiza-Iugoslavia Societatea Ecologistă din Maramureş, Baia Mare-România; Oameni şi Ape, Kosice-Slovacia; Tisza Ecocenter, Uzhgorod-Ukraina.

• Programul a fost distribuit în România: Guvernului, MAPPM, Sistemelor de Gospodărire a Apelor Române, în martie-aprilie 2000. Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea Regională ANDR, susţine acest program şi este necesară pregatirea de proiecte de reconstrucţie ecologică, în cadrul acestei agenţii:

REŢEAUA PENTRU CONSERVAREA BIODIVERSITĂŢII ÎN MARAMUREŞ, constitue o colaborare cu ONG „GARDIN-TSA-RLM”, Solidarites Lorraine-Maramureş-Roumaine din Franţa. Preşedinte al asociaţiei BLOCH LIDIA e-mail:gradinitsa@wanadoo.fr. În cadrul acestei colaborări se vor organiza seminarii, marcări de trasee turistice, vizite în ariile protejate şi alte activitati sub denumirea: „Educaţie şi protecţie a mediului”

5. COLABORĂRI

Societatea Ecologistă din Maramureş, este dispusă de a colabora cu diferite instituţi şi ONG-uri din ţară şi străinătate privind: calitatea aerului, eliminarea şi limitarea poluării, calitatea apelor, gospodărirea, eliminarea poluării, protecţia şi refacerea vieţii sălbatice; protecţia biodiversităţii; - educaţia ecologistă; legislaţie de mediu;, arii protejate, protecţia naturii; turism ecologic, montan, privat, managementul deşeurilor; silvicultură şi economie forestieră, reconstrucţie ecologică, refacerea terenurilor degradate şi redarea în circuit productiv şi dezvoltarea pisciculturii în zone montane. Acest material este dat pe internet pentru a extinde colaborarea natională şi internatională a socităţii.