ERP-Arhimedes este un sistem informatic ce ofera instrumente de lucru performante în vederea gestionării resurselor unei afaceri complexe.


Contabilitate agenţi economici, bugetari, organizaţii obştesti


Gestiunea materialelor


Evidenţă personal salarizare


Evidenţa mijloacelor fixe