DOWNLOAD Versiune DEMO:

GestnetDemo-Bar-Restaurant.zip

• Preţul este exprimat în Euro şi nu conţine TVA.
• Această ofertă reprezintă preţul unei licenţe unice

DESCRIERE COD PREŢ
Gestiunea materialelor Gestnet Windows (modul principal)
G01
300+
Restaurant - emitere bonuri, note de plata, plan mese-compatibil TouchScreen, evidenţa ospătar, descarcare stoc pe baza reţetelor
G16
200

Notă: - Aplicaţia Bar-Restaurant necesită şi achiziţionarea aplicaţiei Gestnet - modul principal

Caracteristici generale ale aplicaţiei:

 • evidenţa nomenclatorului (a meniului) de produse pe grupe de produse;
 • evidenţa vânzărilor pe produse;
 • evidenţa stocului de materiale pe gestiuni;
 • situaţia stocului şi a balantei de materiale;
 • scaderea stocului în funcţie de reţetar (se pot defini reţete pt. bucătărie şi bar);
 • fişa de materiale cu intrările şi ieşirile aferente;
 • raport de gestiune;
 • evidenţa partenerilor (furnizori, clienţi);
 • generarea listei de preţ a produselor;
 • jurnal TVA de cumpărări şi TVA de vânzări;
 • realizarea inventarului;
 • plan de mese - configurarea uşoara a planurilor de mese prin metoda DRAG AND DROP (pot există până la 9 planuri diferite);
 • evidenţa ospătarilor - situaţia vânzărilor fiecarui ospătar;
 • touch screen - se pot utiliza ecrane de tip Touch-Screen pentru a facilita viteza de vânzăre;
 • accesul ospătarilor la vânzări pe baza parolelor sau a cartelelor magnetice;
 • stornări - posibilitatea de a efectua stornări, configurabile pe fiecare ospătar;
 • raport stornări - listarea unui raport cu stornările efectuate;
 • bonuri de marcaj - emiterea bonurilor interne de marcaj (departamentale) pe fiecare sectie în parte (Bar, Bucatarie, Terasa), astfel la introducerea unei comenzi de mancare se va emite un bon care va fi tipărit automat pe imprimanta din bucatarie;
 • nota de plată - emiterea notei de plată pe o imprimantă de note de plată sau de bonuri de marcaj; aceasta poate fi personalizată;
 • note parţiale - emiterea notelor de plată parţiale;
 • bon fiscal - aplicaţia permite emiterea bonului fiscal pe casa de marcat fiscală conectata la PC (case recomandate DATECS MP55, DATECS MP500T);
 • servicii orare - evidenţa serviciilor taxabile orar (ex. BILIARD, SNOOKER, TENIS DE MASA, DART, BOWLING), Preţul fiind calculat în funcţie de timpul scurs de la pornirea serviciului;
 • happy hour - posibilitatea de a defini intervale orare pe diferite zile a săptămânii în care se acorda reduceri de preţ;
 • reţea - posibilitatea de a conecta mai multe staţii de lucru în retea, astfel se pot introduce simultan comenzi de pe mai multe staţii de lucru;


Imagine de ansamblu - privid fluxul de informatii şi materiale


-pentru staţiile de lucru se pot utiliza monitoare de tip TOUCH SCREEN (ecran senzitiv) pt. a mari viteza de operare;
-imprimantele departamentale (pt. sectii sau note de plata) pot fi de tipul DATECS EP50, SAMSUNG SRP 275, EPSON TM U220B;
-casa de marcat fiscala compatibila: DATECS, SAPEL, ELKA, OPTIMA, ALPHA (se recomanda DATECS MP55);

Introducerea comenzilor

Planul de mese:

-se pot configura până la 9 planuri de mese diferite, fiecare plan avand propria configuraţie a meselor;
-mesele pot fi aranjate în funcţie de locaţia lor fizică în sală şi pot avea dimensiuni diferite;
-adăugarea/eliminarea şi aranjarea meselor se poate face foarte uşor prin metoda DRAG AND DROP;

Alegerea grupei de produse:

-se alege secţia BAR sau BUCATARIE iar apoi grupa (categoria) de produse;
-produsele sunt organizate pe grupe, la fiecare grupă se poate asocia cate o imagine făcând foarte practică şi intuitivă selectarea acestora;

Alegerea produsului:

-in nomenclatorul de produse se pot specifica culori diferite la produsele cu vânzăre ridicată făcând astfel mai rapidă alegerea acestora;