EXCHANGE - Casa de schimb valutar
FAZ - Evidenţa foilor de parcurs şi consumului de carburanti
TRANS - Evidenţa transportului intern şi international
FARMAPRO - Evidenţa cantitativ-valorica de gestiune a unei farmacii
OBIECTE DE INVENTAR - Evidenţa obiectelor şi a echipamentelor date în folosinta personalului unei unitati
DESPUIEREA ARBORIOLOR PE PALM - Evidenţa arborilor inventariati
GESTIUNEA BUSTENILOR PE PALM - Evidenţa bustenilor din depozit
MEDIC - evidenţa medicala, evidenţa pacientilor
DEVIZE - Antecalculatii de Produse-Lucrari pe baza de Materiale, Utilaje şi Manopera
MEDICINA AMBULATORIE - Evidenţa analizelor de laborator şi a consultatiilor medicale ale pacientilor

Lista de preţuri software

• Preţul este exprimat în Euro şi nu conţine TVA.
• Această ofertă reprezintă preţul unei licenţe unice


Despuierea Arborilor pe Palm

DESCRIERE COD PREŢ
Evidenţa arborilor inventariaţi. Calcul diametru central
F00
50

Despuierea Arborilor pe Pocket

DESCRIERE COD PREŢ
Evidenţa arborilor inventariati. Calcul diametru central
F00
CALL

Gestiunea Buştenilor pe Palm

DESCRIERE COD PREŢ
Evidenţa bustenilor din depozit. Calcul volum pe lot
F00
40

Casa de Schimb Valutar - Exchange

DESCRIERE COD PREŢ
Evidenţa operatiunilor efectuate de o casa de schimb valutar cu mai multe puncte de lucru.
Transfer de moneda intre PL.
Registrul de casa pe schimburi.
Centralizarea datelor. Raport BNR.
E00
600

Evidenţa foilor de parcurs şi consumului de carburanţi - FAZ

DESCRIERE COD PREŢ
Evidenţa maşinilor, foilor de parcurs şi a normativelor pentru consumul normat de combustibil
Z00
100
Evidenţa soferilor şi a normativelor pt. ore normate
Z01
50

Transport Internaţional - TRANS

DESCRIERE COD PREŢ
Evidenţa transportului intern şi international,
decontul cursei
T00
200
Traseu şi consum sursa
T01
50
Facturare
T02
30
Registru casa
T03
30
Export note contabile
T04
30

FARMAPRO

DESCRIERE COD PREŢ
Program avizat de Casa Nationala de Sanatate, program de evidenţa cantitativ-valorica, de gestiune a unei farmacii.
H00
250

Obiecte de Inventar

DESCRIERE COD PREŢ
Gestiunea obiecte şi echipamente. Evidenţa obiectelor şi a echipamentelor date în folosinta personalului unei unitati
O00
100

MEDIC

DESCRIERE COD PREŢ
Evidenţa medicala Evidenţa pacientilor
E100
150

Medicina Ambulatorie

DESCRIERE COD PREŢ
Evidenţa analizelor de laborator şi a consultatiilor medicale ale pacientilor
A00
300

APLICAŢII WEB (ASP.Net)

DESCRIERE COD PREŢ
Program evidenţa parc auto
S00
800
Program evidenţa anunturi(ziar)
S01
800